Szalone lata 20te, epoka jazzu i początków kinematografii, były ważnymi latami dla polskich kobiet. Uzyskanie praw wyborczych, dopuszczanie do studiowania na wyższych uczelniach, coraz więcej zawodów otwartych dla kobiet – sprawiło, że były to niepowtarzalne lata dla kształtowania pokolenia niezapomnianych kobiet. Właśnie im jest poświęcona nasza nowa kolekcja.

Po wielu dziesięcioleciach walki kobiet o prawa wyborcze, kobiety w Polsce uzyskały prawo do głosowania i kandydowania dekretem o ordynacji wyborczej wydanym przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 roku, a  zrównanie praw kobiet i mężczyzn w tej kwestii potwierdziła w 1921 roku konstytucja marcowa. Tak wyglądało prawo, niestety wyzwań związanych z prawdziwym życiem było bardzo wiele.

Najważniejszym problemem stojącym na przeszkodzie równemu dostępowi kobiet i mężczyzn do edukacji w II RP, była niewielka liczba żeńskich szkół średnich. Po tym, jak dziewczynki w 14 roku życia kończyły bezpłatną i obowiązkową szkołę powszechną, napotykały trudności w kontynuowaniu edukacji na szczeblach średnim i wyższym. Córki zamożnych rodziców były posyłane do drogich szkół prywatnych, jednak niewiele osób mogło sobie na to pozwolić. Reszta dziewcząt była więc wykluczona z możliwości zdobycia średniego i wyższego wykształcenia.

Ważne jest żeby pamiętać,  że lata 20te i lata 30te to nie tylko osiągnięcia znanych nam z kronik filmowych, filmów i sztuki elit, ale także tysiące bezimiennych kobiet, których sumie wysiłków zawdzięczamy dziś nasze możliwości i naszą wolność.

W naszej kolekcji staraliśmy się przedstawić krótkie życiorysy kobiet, które w niezwykłych warunkach, będąc świadkami wydarzeń historycznych osiągały rzeczy wielkie lub po prostu przełamywały kolejne bariery.

Oto ich historie: